Rozcestník

Užitečné odkazy

Web Městské části Brno-Komín

www.brno-komin.cz

 

Úřední deska

www.brno-komin.cz/uredni-deska

 

Veřejné zakázky

www.brno-komin.cz/verejne-zakazky

 

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

Nahlížení do katastru nemovitostí

 

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík obsahuje údaje o právnických osobách, příp. také o podnikajících fyzických osobách, jako je jejich název či jméno, sídlo, právní forma, předmět činnosti, statutární orgán apod.

Veřejný rejstřík

 

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje Živnostenský úřad České republiky. Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje související s provozováním živností. 

Živnostenský rejstřík