Rozcestník

Budovy, byty – Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru

Aktualizováno dne 19. 10. 2023

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru

Zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace navazovalo na architektonickou soutěž, která byla organizována Kanceláří architekta města Brna.

Zahájení architektonické soutěže:10.06.2019.

Výsledky soutěže na „Starou hasičku“ byly schváleny Radou městské části Brno-Komín na zasedání dne 22. října 2019.

Architektonickou soutěž vyhráli architekti z firmy schwerpunkt s. r. o.: Dipl.-Ing. Janosch V.B. Welzien, Ing. arch. Štěpánka Úlehlová, Ing. arch. Filip Hermann

Odkaz na architektonickou soutěž zde: kam.brno.cz/souteze/stara-hasicka/


Projekt

Projektová dokumentace byla odevzdána na konci října 2021.  

Odkaz na video z představení projektu samotnými autory (Ing. arch. Štěpánka Úlehlová, Ing. arch. Filip Hermann): Kanál youtube

Ke stažení prezentace projektu: ikona Stará hasička prezentace architektů [PDF 44.7 MB]

Realizace

Dne 09.08.2023 byla schválena Radou města Brna zhotovitelská firma na rekonstrukci Staré hasičky a jejího předprostoru, firma MANAG, a.s., Zarámí 91, 760 01 Zlín. Vysoutěžená cena stavby je 44,5 mil. Kč bez DPH. 

Dne 13.10.2023 byly zhotovitelskou firmou MANAG, a.s. zahájeny práce na Rekonstrukci společenského centra Stará hasička.  

 

Termín

Plánované dokončení jaro 2025.

Cena

Na financování akce se největší částkou podílí město, další část činí dotace ze Státního fondu podpory investic ve výši 19,8 mil. Kč, o kterou žádala naše městská část ve spolupráci s městem, naše městská část přispívá částkou 6, 6 mil. Kč (z toho 3,6 mil. jsme už zaplatili za projekt).

ZPĚT NA Budovy, byty

Fotogalerie

Užitečné odkazy